Szeretettel köszöntünk a GAMMA GT Szenvedélybetegek Mélykúti Önsegítő Csoportjának honlapján

ÉLETEMMEL - ÉLETEDÉRT!
Adatvédelmi nyilatkozat
Bemutatkozás
Elérhetőség
Imformációk, hírek
Lelki napok
Támogatóink
Társszervezetek, kapcsolatok
Igyunk-e az egészségünkre?
Az alkoholbeteg útja
Mindennapi rombolás
Kiút a mélységből
Társult betegségek
Fiatalok és az alkohol
Nők és férfiak
Függőség
"Társfüggők"
Galéria
Kreatív Műhely
Keresztút
Tanuságtételek
Gondolatok
Imák
Gondolatébresztő
Nekünk írták
Újabb imák
Alkohol teszt
Rózsafűzér


Mária aggódva kérdezte távozó Fiától,
Mi lesz veled, édes Fiam ezekben a napokban?
Jézus így válaszolt:
Anyám, vasárnap király leszek,
hétfőn meg hazátlan vándor,
kedden nagy próféta,
szerdán igen olcsón; 30 ezüst pénzért adnak el,
csütörtökön kenyér leszek,
pénteken, - ó, Édesanyám - ezt a napot szeretném elrejteni előled!
Szombaton mag leszek, földbe vetnek;
de vasárnap virág leszek, minden nép számára, szép termő ág.A "mustármag"
A földbe vetett mag imája

Istenem!

Köszönöm, hogy országodhoz hasonlítod mindazt, ami velem történik! Köszönöm, hogy lehet rejtett életem. Köszönöm hogy az emberek bizalmat tanulhatnak tőlem: aki elvet engem, bíznia kell abban, hogy amikor nem látja, akkor is növekszem.

A te igéd, Istenem, ugyanilyen. Az emberek hirdetnek téged, és szavaikban erő van. Ha ez első pillantásra nem is látszik, mégis hat azok életére, akik hallgatják. Olyan sokan ezt nem hiszik el. Olyan sokan kételkednek. Ám én tudom, hogy akkor is van növekedés, ha nem látszik, mert végül nyilvánvaló lesz a termés. Az elvetett mag új és új magokat hoz. Ugyanígy terjed a te igéd is.

Köszönöm, Uram, ezt a csodát! Add, kérlek, hogy látás nélkül is tudjunk hinni!
Ha meggyötört az élet

Ha meggyötört az élet,
És azt hiszed, nincs tovább,
Tanuld meg feledni a rosszat,
És mindenáron lépj tovább.

Ha azt érzed kitépték a szíved,
És nem érted, mi történik veled,
Ne hullajts könnyet értük,
Ne sírj, csak éld a saját életed.

Mondják az élet egyszer, majd
Még kárpótol Téged mindenért,
Felejts el hát minden rosszat,
S ezek után élj a holnapért!Haszna van annak is, ami kedvünk ellen esikI. Javunkra válik az. hogy olykor nehézségekbe és nem-szeretem dolgokba ütközünk:
mert ezek gyakran magához térítik az embert;
ráeszméltetnek arra, hogy számkivetésben élünk:
s reménységünket nem helyezhetjük e-világi dolgokba.
Javunkra válik az, hogy némelykor ellenünk fordulnak, hogy rosszul és ferdén vélekednek még jó tetteinkről és szándékainkról is.
Mindez sokszor alázatosságra segít:
és megvédelmez a hiú dicsekvéstől.
Mert olyankor szorgalmasabban keressük belső bíránkat, Istent, amikor ott kinn semmibe vesznek az emberek:
és semmi hitelünk sincs előttük.
Azért az embernek annyira Istenre kellene építenie egész életét, hogy ne szoruljon sok emberi vigasztalásra.

II. Amikor a jó-szándékú embert sanyargatják, amikor kísértések veszik körül, vagy gonosz gondolatok fojtogatják;
akkor jobban ráeszmél arra, mily nagy szüksége van Istenre:
belátja, hogy nélküle semmi jót nem lehet.
Akkor szomorkodik is, jajveszékel, imádkozik, hogy szabaduljon a rá nehezedő sok nyomorúságból.
Akkor megcsömörlik a földi élettől; és kívánja halálát:
hogy feloszolhasson és Krisztussal lehessen.
Akkor azt is igazán belátja, hogy teljes biztonság és tökéletes béke nincs e világon.

Kempis Tamás: Krisztus követése

A kísértések elhárítása


I. Míg e világban élünk, megpróbáltatás és kísértés nélkül nem lehetünk. Ezért van megírva Jób könyvében:
"Csupa kísértés az ember élete a földön."
Azért úgy volna rendjén, hogy mindnyájan figyeljünk a ránk leselkedő kísértésekre, és virrasztva imádkozzunk; alkalmat ne adjunk az ördögnek arra, hogy túljárjon az eszünkön, mert az ördög sohasem alszik, hanem körüljár, keresve, kit nyelhetne el. Senki sem olyan tökéletes és szent, hogy némelykor kísértésbe ne esnék, lehetetlen azoktól teljesen megszabadulnunk.

II. A kísértések azonban gyakran igen hasznosak, ha mégoly keservesek és súlyosak is: mert megalázzák, megtisztítják és lélekben kiművelik az embert. Minden szent sok megpróbáltatáson és kísértésen ment át, úgy haladt előre a jóban. Akik pedig nem bírták a kísértéseket elviselni, elvettettek, és semmivé lettek.

III. Nincs olyan... eldugott zug, ahol ne érne utól a kísértés, a megpróbáltatás. Ember amíg csak él, teljesen sohasem lehet biztonságban a kísértésektől, mert bennünk van a kísértések forrása: hiszen rosszra hajló akarattal születtünk. Amint az egyik kísértés visszahúzódik, egy másik üti fel a fejét; mindig van, ami gyötörjön, mert elvesztettük hajdani kincsünket: a háborítatlan boldogságot.

Kempis Tamás: Krisztus követése.
Gondolatok"Aki szeretetben él, nem büszke, nem akar másokon uralkodni, nem halljátok soha, hogy hibáztatna, vagy gúnyolna másokat. Nem kutat mások szándékai felől, nem hiszi azt, hogy ő jobban cselekszik, mint mások, és soha nem tartja többre magát embertársainál. Aki szeret, az amennyire csak lehet, elkerüli, hogy fájdalmat okozzon." /Vianney Szent János/"


A legfontosabb dolgokat a legnehezebb elmondani. Ha ezekről beszélsz, nevetségesnek érzed magad, hiszen szavakba öntve összezsugorodnak - amíg a fejedben vannak, határtalannak tűnnek, de kimondva jelentéktelenné válnak. Ám azt hiszem, többről van itt szó. A legfontosabb dolgok túl közel lapulnak ahhoz a helyhez, ahol a lelked legféltettebb titkai vannak eltemetve, irányjelzőként vezetnek a kincshez, amit az ellenségeid oly szívesen lopnának el. Ha mégis megpróbálsz beszélni róluk, a hallgatóságtól csak furcsálló tekinteteket kapsz cserébe, egyáltalán nem értenek meg, nem értik, miért olyan fontos ez neked, hogy közben majdnem sírva fakadsz. És szerintem ez a legrosszabb. Amikor a titok nem miattad marad titok, hanem mert nincs, aki megértsen." /Stephen King/"

Jéghegyek vagyunk önmagunk óceánjában, egytized rész ami látszik belőlünk, kilenctized lenn van a mélyben." /Ernest Hemingway/


"Minden elmenő elvisz belőlünk valamit, ami nem jön vissza. Nem lehet úgy labdázni, hogy ha rossz labdát dob a másik, akkor te is rosszat dobsz neki. Ha játék közben elkezdjük büntetni a másikat az ügyetlenségéért, akkor a játék elromlik, elfajul, nem játék többé, hanem harc, háború. Ha a szép játék a cél, akkor függetlenül attól, hogy milyen labdát kapok, nekem minél jobbat kell adnom."


"A legvégén nem az fog számítani, hogy mennyi év volt életedben, hanem hogy mennyi élet volt éveidben." /Abraham Lincoln/


"Bármi legyen is a kincsed, úgy tartsd kezedben,
mintha vizet tartanál.
Mert ha megszorítod, eltűnik. Ha kisajátítod,
tönkreteszed.
Tartsd szabadon, és örökre a tiéd marad." /Anthony de Mello/

Ne tartsd fontosnak, hogy fontosnak tartsanak, egyszerűen csak szeress, és fontos leszel!

Barnabás az első igazi misszionárius. Az éppen megtért Sault maga viszi az apostolok elé, mert azok félnek tőle. Aztán amikor a görög nyelvű zsidók meg akarják ölni, akkor elbujtatja Tarzusba. Később Antiochiában igen sok hívőt talál, és nem érzi magát elégnek a feladatra, elmegy ismét Tarzusba, hogy elhozza onnan Sault. Ilyen a legtöbb hivatás: valaki elmegy valakiért, és "befogja" segíteni. Gondját viseli, elrejti, majd hívja, amikor szükség van rá. Saul megtérését a damaszkuszi úton történt eseményekhez kötjük, valójában azonban Barnabás volt az, aki előbb elrejtette, majd érte ment, és kiemelte magánya mélységes csöndjéből. Mindenki mellett van valaki, ha látszik, ha nem.
Juhász Ferenc gyöngyösi plébános

A mosoly olyan fény, amely az arc ablakán mutatkozik, és jelzi, hogy a szív otthon van.
Ismeretlen szerző

"Egyetlen parancs van, a többi csak tanács:
igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek javára legyél.
Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás:
Alattad a Föld, fölötted az Ég, benned a létra!"
(Weöres Sándor)


Wass Albert - Szabadság
Azt jelenti, hogy jogod van az élethez, éppen úgy mint a pillangónak, vagy a madárnak, vagy a vaddisznónak. De semmivel sem több, mint ezeknek. Vagyis jogod van a magányhoz, az élelemhez, amit megszerzel magadnak fáradozás árán, a napsütéshez, az esőhöz és ahhoz, hogy dideregj a hóban, ha nincs meleg ruhád. Jogod van szabadon gondolkodni a világ dolgai fölött, szép és csúnya, jó és rossz között választani. Jogod van bátornak lenni és őszintének. Becsületesnek, igaznak. Jogod van békességben élni és nyugalmasan várni a naplementét. Jogod van elnyomni magadban gonosz indulataidat és jogod van a tökéletesedés útját keresni, mely Istenhez vezet.
Ez a szabadság.

Prokop Péter /1919 - 2003/ pap festőművész, író gondolataiból
Önarckép. Mélykút, 1954. (Kalocsa Érseki Palota)

Ha akárhogy van de mindig másként várnád, nem kívüled, hanem benned a tátongó keserűség. Elégedetlen természeted vidd pszichológus fektető ágyára!

Szó és tett között ott hever a tenger. Nem könnyű áthajóznod. Maradsz inkább örökre eme parton.

A boldogsághoz partner is szükséges, akivel örömödet megoszthatod.

A paradicsom nem hely azaz "ahol majd", hanem megelégedett, boldog érzés, mely itt a földön megkezdődhet.
A pokol sem várat magára, megtalálod gyűlölködő, irigy, ellenséges vicsorok között.

Az észargumentumokkal kimutatott isten nem létezik. Paradoxon. Helyesebb, ha a nem "érvényes" kifejezést használjuk ez esetben.
A görögök és skolasztikusok elméleti istene: az első mozdulatlan mozgató, önmagától való lény, minden ok ősoka stb. ... elvont meghatározások. Életidegenek. Felhők fölötti megfoghatatlan közelítések.
Az ember személyes Istent igényel. Gondviselőt, ki tenyerén hordoz, szeretni lehet, és kell. Aki elénk jelenik a teremtésben.
Itt lépnek be a vallások. E sóhajos éhségre válaszolnak. Az észen túl a szív kívánságaira is. Olyan arcát rajzolják, mellyel beszélgethetek, imával összekötődhetek.

Szokatlan különleges, meglepő .. vallás megalapítója Jézus. Nevét is a mondat végére tettem, hogy a peckeseknek, dirigálóknak, álszenteknek a tanítása a torkukon akadjon: az utolsókat teszi meg elsőknek.

Először nézz magadba mielőtt fejcsóválva csodálkoznál. Hátha saját viselteseidből már ismerős, mire becsmérlő gúnnyal tiltakozva botránkoznál.

Az utcasarok megtöri útvonalad. Kitérőkre ad lehetőséget. A szerencse és balszerencse mint fő- és mellékutak aprózzák életünket. Ma sok a kanyar, szétforgácsolja jövődet.
Kik tanácsodra várnak, mutasd a nyílegyeneset, mely célba vezet, hogy zeg-zugos hurkok nélkül találjanak a nagykapura.

A sikered veszélyesen esékeny, míg a kudarcod állandó. Megváltoztathatod, csak ha szívós a kitartásod.

A páciens ráhajló akarata a gyógykezelés kezdete.
Hozzájárulásod és együttműködésed nélkül nem üdvözíthet Megváltód keresztre feszítése.

A korszokás szerint Máriát nem tanították írásra-olvasásra. De hozzáfűzik a magyarázók: tudott meghallgatni, odafigyelni.
Szokatlan ritka erény, mely mindkét nemnek különbség nélkül egyaránt ajánlandó törekvés.

Ha bűnbe estél legalább annyi hasznot húzz belőle, hogy gőgödet levesd és fölemelkedjél magad okozta romjaidból.

Nemcsak a gyönge virágnak de a látszólag erősnek sem árt a segítő karó. Jóleső érzés, ha mellette állsz, míg oldozgatja problémáit.

Lelt jó barát többet ér emberáradatnál.

Honnét indultam, hova értem, mivé váltam nemcsak tőlem függött. Számlálhatatlan rám-hatás, akadály, segítés a lutriba belejátszott. Sem én, de senki földi bíró nem állíthat fel biztos mérleget. Ígérgetik, egyszer a méretésünkkor hiánytalanul kiviláglik minden.
Kár feszegetni, főleg keseregni a múlton. Csak a "rajta!" a miénk. Ne vesztegessük se önteltségre, se lamentálásra a záróránkig tartó, használatra kapott kísérleti próbaidőnket!

Jézus nem írt egy szót sem. De élete annyira lenyűgöző, hogy nem veszhetett el.

Elfogadlak, amilyen vagy. Nemes kijelentés. Nem a megalkuvások közül való. Emberséged bizonylata.
Ó, de nehéz! Alázatosságod jele is. Kit megvet mindenki, abban valójában mi lakik? Mégis kezet adsz neki.

Remények, álmok, illúziók nélkül kiszikkad az élet. Hiányuk esetében szeszben, mámorban, kábítószerbe fullad a nélkülük vergődő.
Érvényes húsz-, negyven- és nyolcvanévesekre is.

Ne tépd ki a konkolyt! Igazságod nevében ne alkalmazz erőszakot! Ne akard dühhel kiirtani a gonoszt! A tűzzel-vassal, a túlzás maga is gaznövény.
Fáj, ha összetörsz, letaposol, megalázol. Kezed ne üsse senki fiát! Hagyd a törvényre a jogát!
Maradj csak kovász! Lassan ható, ízt adó, kelesztő szer. Jó tündér. A türelem rózsát terem. Példáddal váltsd meg, ki rád értetlenül fintorog.

A szavak kövekké is válhatnak. Vigyázz, ha hajigálásukba kezdesz!

... Óriás törthéjú dió. Előtűnik belőle agyvelő formájú, gyűrött, olajos, ennivaló és csírázásra képes béle.
A törés a múlttal a szabadulás kezdete. Az újjászületés lehetőségeivel... Ami megmarad utánunk: példánk, teljesítményeink, másokban sarjadó tanításunk. Az "add tovább" játékból fejlődik civilizációnk.
Jézus is beszél elrothadó búzamagról, mely százszoros termést hoz.

Néha a legkeményebb önfegyelem is elbotlik honnét a csudából elébe keveredett göröngyön. Ne sopánkodj, ne kuncogj miatta! Veled is megtörténhet legbiztosabb bunkereidben.


Az idézetek Sziromszálligó című könyvéből valók, Kiadta a JEL Kiadó Budapesten (Keresztény Értelmiségiek Szövetségének Kiadója)

A paraszt és a csacsiEgy nap a paraszt szamara beleesett a kútba. Az állat órákon át
szánalmasan bőgött, miközben a paraszt megpróbálta kitalálni mit is
tehetne. Végül úgy döntött, hogy az állat már öreg és a kutat úgyis
ideje már betemetni; nem éri meg kihúzni az öreg szamarat. Áthívta a szomszédjait, hogy segítsenek. Mindegyik lapátot fogott és elkezdtek
földet hányni a kútba. A szamár megértette mire készülnek, és
rémisztően üvölteni kezdett, majd nemsokára elcsendesedett. Kis idő elteltével a paraszt lenézett a kútba. Meglepetten látta, hogy
a szamár él, és minden lapátnyi föld után valami csodálatosat művel. Lerázza magáról a földet, majd feláll a tetejére. Ahogy a paraszt és szomszédjai tovább lapátolták a földet a szamárra, ő lerázta magáról azt, és egyre feljebb lépdelt. Hamarosan mindenki ámulatára a szamár átugrott a kút peremén és boldogan elsétált!

Az élet minden fajta szemetet és földet fog rád lapátolni. A kútból
kimászás trükkje, hogy lerázd magadról és tegyél egy lépést. Minden
probléma egy újabb lehetőség a továbblépésre. Bármilyen problémából
van kiút, ha nem adod fel, nem állsz meg! Rázd meg magad és lépj
egyet feljebb.
Pilinszky János
Keresztről keresztre
Az ember itt a földön nem is annyira lépésről lépésre vándorol, mint inkább keresztről keresztre száll. Már geometriai formáját tekintve is a kereszt: találkozás és ellentét, tiszta ellentmondás. Tragikum és reménység egyszerre. A teljes elhagyatottságnak és kiszolgáltatottságnak ama metszőpontja, ahol a lélek egyedül képes önmagát végül is egészében és véglegesen Isten kezére adni. Az első kereszt a gyerekkor keresztje. Félelemből és bizalomból ácsolták.
A második kereszt a kamaszkoré. Egyik ágának fölismerés, másik ágának tévelygés a neve.
A harmadik kereszt a felnőttkor keresztje. Széthúzó találkozó két ága. Most kell beilleszkednünk a világba, s ugyanakkor megtanulnunk lemondani róla.
Az utolsó kereszt az öregkoré. A legsúlyosabb és legkönnyebb kereszt, mivel az utolsó. Olajfák kertje, agónia a neve. "A többi kegyelem. A többi tiszta csend..." A többi: kereszt, minden ellentmondás fölülmúlása, végleges elnémulása. Végre és végül a béke-mindennel és mindenkivel.
A kereszt tragikus metszőpontja ugyanis legfőbb vigaszunk, reménységünk helye is.
S hogy ez a találkozás lehetséges, arra csak az a magyarázat van. Az, hogy túl mindenen, már itt a Földön egyek vagyunk az Atyában.HOZZÁÁLLÁS

Ma korán keltem, s tele izgalommal gondoltam végig, mi mindent kell csinálnom, mielőtt éjfélt üt az óra!

Kötelezettségeim vannak mára. Fontos vagyok. Feladatom az, hogy elhatározzam: milyen napom lesz ma?

Ma panaszkodhatom amiatt, mert esős idő van - vagy hálás lehetek azért, mert a fű ingyen jut vízhez.

Ma szomorkodhatom amiatt, hogy nincs több pénzem - vagy örülhetek, hogy az anyagi helyzetem arra segít, hogy bölcsen tervezzem beszerzéseimet, s eltérít a pazarlástól.

Ma dohoghatok az egészségi állapotom miatt - vagy ujjonghatok, hogy élek.

Ma tűnődhetek mindazon, amit szüleim nem adtak meg nekem, ahogy felnőttem - vagy hálás lehetek azért, mert lehetővé tették, hogy megszülessek.

Ma sírhatok azért, mert a rózsa tövises - vagy ünnepelhetem, hogy a tövis mellett ott van a rózsa.

Ma gyászolhatom elvesztett barátaimat - vagy izgatottan keresőútra indulhatok, hogy új kapcsolatokat fedezzek fel.

Ma siránkozhatok amiatt, hogy megint dolgozni kell mennem - vagy kiálthatok örömben, hiszen van munkám.

Ma panaszkodhatok amiatt, hogy iskolába kell mennem - vagy izgatottan kinyithatom az elmémet, hogy megtöltsem a tudás újabb darabkáival.

Ma dühösen moroghatok amiatt, hogy megint takarítanom kell - vagy érezhetem magam kitüntetve azért, mert Isten gondoskodott fedélről, testem és lelkem számára.

Itt nyújtózkodik előttem az egész mai nap, s csak arra vár, hogy valaki megformázza. S itt vagyok én, a szobrász, aki szabadon formálhat.

Tőlem függ, hogyan alakul a mai nap. Én döntöm el, milyen napom lesz.

Legyen egy jó napod - hacsak nincs más elképzelésed...
ÖSSZEGYŰJTÖTT MORZSÁK

Lajos Atya tanácsaiból
„HADD TERJEDJEN A JÓ, - VETNI KELL, BÁRKI IS ARAT.”„Minden rét és mező, valamennyi hegyoldal és lankás mind megannyi patika”(Paracelsus)
= ISTEN PATIKÁJA

A nevetés a lélek pihenése.
A vidám kacagás a lélek tüsszentése.
Csak a szívünkkel látunk jól …
Ahol szeretetet vetünk, ott öröm sarjad.
A tövis, amely az életben szúr, rózsát terem az örökkévalóságban.
A természet gyógyít, ha lassan is, de gyógyít.
Aki téged mindenestől megteremtett, mindenestől visszakövetel magának.
Isten útjai vezethetnek sötétségbe, de mindig világosba torkollnak.
Ti Isten temploma vagytok, és az Isten lelke lakozik Bennetek.
Életed legfontosabb pillanata a jelen pillanat, legfontosabb embere, akivel most kell leülnöd beszélgetni. Legfontosabb tetted a szeretet.

Ne tartályok legyünk, hanem források.
Minden szép, amire szeretettel nézünk.
Az orvos nem ura, hanem csak szolgája a természetnek. Ezért úgy illik, hogy az orvoslás tudománya a természet akaratát kövesse.

Ha Istennek nem lenne rád szüksége ott, ahová helyezett, nem rendelt volna oda.
A Teremtő három orvost rendelt a számunkra: Dr. Csend, Dr. Diéta, Dr. Humor
Amikor azt hiszed, hogy minden elveszett, a nap a hegyek mögé csak nyugodni tér.
Örüljünk mindig annak, amink megvan! A világ mindig olyan, amilyennek látjuk!
S ha mindezt megvalósítottuk, úgy” hóttig” megélünk.

Keresztény lecke öt pontban a kanadai vadlibákról


Tény: A vadlibák csoportosan, V - alakban szállnak. Repülés közben mozgatják szárnyukat, s a levegő felhajtó ereje fenntartja a következő libákat. Így lehetséges, hogy 71 százalékkal hosszabb távolságot tudnak megtenni, mint ha egyetlen pár repülne együtt.
Lecke: Ha egymást segítve dolgozunk, s közösségi szellemben végezzük a munkát, sokkal gyorsabban, és könnyebben érjük el a célt.

Tény: Ha egy vadliba kirepül a sorból és egyedül próbál célhoz érni, azonnal lelassul, mert nem segíti őt többé a levegő emelő hatása, amelyet a többi vadliba szárnycsapásai biztosítanak számára. Így gyorsan visszarepül a sorba, hogy repülése könnyebbé váljon a társai erőfeszítése által.
Lecke: Ha van annyi eszünk, mint egy kanadai vadlibának, akkor együtt dolgozunk a közösséggel, a közös cél érdekében.

Tény: Amikor a vezető vadliba elfárad, egy másik veszi át helyét az élen.
Lecke: A közösségben el kell fogadnunk egymásrautaltságunkat, s a megfelelő pillanatban átadni vagy átvenni a munkát éppúgy, mint a vezetést.

Tény: Repülés közben a hátsó vadlibák hangosan gágognak, hogy az elsőket erőfeszítéseikben biztassák.
Lecke: A közösség nem létezhet szurkolók nélkül, és fontos, hogy a "gágogás" biztató legyen.

Tény: Ha egy vadliba megbetegszik, két társa leszáll vele, s addig együtt maradnak, amíg meggyógyul vagy elpusztul. A libák ezután visszatérnek a saját közösségükhöz, vagy hármasban vagy már csak kettesben, olykor egy másik közösséggel röpülnek, míg el nem érik a sajátjukat.
Lecke: Ha annyi együttérzés lenne bennünk, mint a vadlibákban, átsegítenénk egymást a nehéz időkön, ahogyan ők teszik.
(DeRoth László)

Gondold meg...!

Ha van hozzátenni valód, itt megteheted!

E-mail cím:

Üzenet:

Elfogadom az adatvédelmi nyilatkozatot


Honlapkészítés