Szeretettel köszöntünk a GAMMA GT Szenvedélybetegek Mélykúti Önsegítő Csoportjának honlapján

ÉLETEMMEL - ÉLETEDÉRT!
Adatvédelmi nyilatkozat
Bemutatkozás
Elérhetőség
Imformációk, hírek
Lelki napok
Támogatóink
Társszervezetek, kapcsolatok
Igyunk-e az egészségünkre?
Az alkoholbeteg útja
Mindennapi rombolás
Kiút a mélységből
Társult betegségek
Fiatalok és az alkohol
Nők és férfiak
Függőség
"Társfüggők"
Galéria
Kreatív Műhely
Keresztút
Tanuságtételek
Gondolatok
Imák
Gondolatébresztő
Nekünk írták
Újabb imák
Alkohol teszt
RózsafűzérEzt cselekedjétek! Nemcsak a Kenyér és Vér lakomájára, hanem a szalmajászoltól a kereszt halálig tartó életre is vonatkozik. Ahogy az első keresztények háta mögött suttogtak: Nézzétek, hogy szeretik egymást!
(Prokop Péter)

Prokop Péter: Kenyér és bor áldozata, 1970.Az Úr Jézus a hitből való imának csodaerőt ígért. Hitből imádkozunk, ha Krisztusban elmélyedünk. A hit egyre azt hajtogatja, hogy Isten ember lett, köztünk élt és szenvedett, s hogy megújította a világot s föltámadásában legyőzött minden rosszat. Nézi, mily alázatos, szelíd és édes az Úr. Majd meg megdermed, mikor szenvedni látja, s egyre csak ezt dadogja: Értem, értem szenved: megyek én is vele. Megfordul Istenével istállóban és názáreti házban, templomban, hegyen-völgyön, kertben, éjben, ostorok, tövisek közt: sírját húsvéti fényben látja, és elviszi a glóriát haza, és a mennybemenet aranyporával hinti be a levegőt. Ez imádkozó lélekben Krisztus képe nyomódik bele.
(Prohászka)


Benedictus - áldás!... és a vizekért, tengerekért, természetért, Földért...

Azt hiszem, hogy ránk fér egy kis áldás. Áldott napot kívánok.

Kérlek, hittel olvasd. Ez egy csodálatos ima. Higgy, és áldott leszel.
Sokunkkal az a probléma, nem hiszünk abban, hogy Isten egyszer csak
kinyit egy ablakot, kiönti áldását, és nekünk éppen akkor lesz hely a
szívünkben, hogy befogadjuk azt.

Bátorítok mindenkit, forduljon Istenhez. Ő hű a Szavához. Isten Ígéretei igazak.

Három dolog fog történni az eljövendő héten.

1. Váratlan segítségben lesz részed.
2. Túl fontos lesz ahhoz, hogy semmibe vedd.
3. Találkozni fogsz Istennel, és már nem leszel ugyanaz.

Az én mai imám érted:
A szemeid, melyek megpillantották ezt az üzenetet, csak a jót lássák
meg benne, a kezek, melyek írták ezt az üzenetet másoknak,
eredményesen munkálkodjanak, a száj mondjon áment erre az imára és
nevessen mindörökké. Maradjanak meg Isten szeretetében mindazok,
akiknek elküldöd ezt az imát.
Legyen szép az életutad, és az ő életútjuk is! Bízz Istenben teljes
szíveddel és Ő meg fog segíteni téged, mert Ő maga a Legfőbb,
Legfenségesebb, Leghatalmasabb, Legcsodálatosabb, Legirgalmasabb Úr!

Ha igazán szeretnéd az áldását, olvasd tovább.

Égi atyánk, Legdicsőségesebb és szerető Isten, Hozzád imádkozom,
bőséggel áldd meg családomat és engem. Tudom, hogy te elfogadod azt,
hogy a családhoz mások is tartoznak, mint egy apa, anya, nővér, fivér,
férj és feleség, vagyis mindazok is, akik hisznek és bíznak Benned.
Atyám, most küldök fel hozzád egy imát, kérem áldásodat nemcsak arra,
aki ezt az imát nekem küldte, hanem önmagamra és azokra is, akik ezt
olvassák, és továbbküldik.
Tudom, hogy az ide illesztett imát elmondók imái - akik hisznek és
bíznak Benned - erősebbek, mint bármi más a világon. Előre is köszönöm
áldásaidat.

Istenem, Atyám, mentsd meg az olvasót most nyomban az adósságától, és
az adósság terheitől. Áraszd ki rám Isteni Bölcsességedet, hogy jó
gazdája lehessek mindannak, amit adtál nekem Atyám, hogy
megismerhessem, milyen Dicsőséges és Fenséges vagy és hogyan
engedelmeskedjünk, hogyan kövessük Igédet, hogyan legyen a hitünk
akkora, mint egy mustármagé, hogy kiáraszd ránk áldásaidat.

Köszönöm azokat az áldásaidat, melyeket eddig kaptam, azokat is,
melyeket még adni fogsz, mert tudom, hogy még nem tetettél meg mindent
velem. Jézus nevében imádkozom. Ámen.

Várj 60 másodpercet és küldd tovább gyorsan, hogy órákon belül
megsokszorozd azoknak a számát, akik Istenhez imádkoznak egymásért.
Ezután helyezd kényelembe magadat és figyeld Isten hatalmát,erejét
amint munkálkodik életed tennivalóin, hogy tudd, Ő szeret Téged.
Maradj mindig áldott!


A MÉCSVIRÁG IMÁJA

Istenem,
amikor felhők takarják napod,
vagy már
elérkezik az alkony,
s a természet
hatalmas templomában
mind kevesebbenhirdetik
nagyságodat,
utak mentén,
erdők szélén,
hegyek peremén,
csöpp jelentéktelen
teremtményként,
piros vagy
fehér színben
kigyúlok,
hogy társaimmal,
mint sok-sok
apró mécsesed,
hirdessem
örök jelenlétedet.
Amen.

Lukáts Márta: Virágok imája.
Kiadta: AGAPÉ 1993. Szeged
AZ ÚTIFŰ IMÁJA

Nagy, eres levelem
poros, lapos,
rajtam kerék nyikorog
és számtalan láb tapos.
Apró szirmom alig látszik.
Nincs rajtam
semmi pompa,
semmi fény,
csak úgy vadon növök
az élet peremén.
Mondogatják is,
hogy útszéli
és jelentéktelen vagyok,
ám olykor fölkeresnek
a köhögők és epekövesek,
s hogy valamit én is adhatok,
a boldogságtól repesek.
Küldj, Uram,
sok harmatot,
hogy megtisztulva benne
kicsi fáklyám
a Te utad szegélyezze.
Ámen.

Lukáts Márta: Virágok Imája
Kiadta: AGAPÉ, 1993 Szeged


A BOJTORJÁN IMÁJA

Vadon növök legelőkön, réteken,
sziklás talajon, útszélen,
mintha nem is lenne értékem.
Engem közelebbről kell megnézned,
hogy lila, bozontos szirmomban
meglásd a szépet.
Leveleim szúrnak,
makacsul védenek,
hogy csak úgy kedvtelésből
le ne tépjenek.
A szárazságban, viharban
el nem satnyultam,
kitartani, tűrni
ily módon megtanultam.
Gyökerem gyógyszerraktár,
készséggel nyitom meg,
ha szükségük van rám.
Köszönöm, hogy adhatok,
hogy gyógyíthatok,
és hogy ezen a kicsiny,
igénytelen virágszálon
olykor Te is meglátszol, Istenem.
Reménységem fészkében meghúzódva
félénken rebegem:
szeretlek Téged, Istenem.
Ámen.

Lukáts Márta: Virágok imája
Kiadta: AGAPÉ, 1993 Szeged


A KAMILLA IMÁJAIsten, a nagy jótevő
belém aranyat rejtett,
bár külsőre kicsinynek,
jelentéktelennek teremtett.
De az ég tükrében,
ha nézegetem magam,
a Teremtő nagyszerű léte
ékeskedik rajtam.
Tőle a tehetség, a kedv, az erő:
gyógyítani, jót tenni,
mosolyogni, szeretni,
gyermeknek, felnőttnek
fájdalmat enyhíteni.
Ezért arcommal mindig
az eget keresem,
bár a virágos kertekben
nincs helyem,
és csak libavirág a nevem.
Akik szintén kint rekedtek,
aprók és jelentéktelenek,
tudják meg, nekik is nagy az értékük!
Csak nézzetek föl az égre mind,
és szívetekre Isten fényt derít.
Nem kell tenni semmi mást,
csak szeretni, becsülni egymást.
Akkor aranyát, melyet Urától kapta,
mindenki bölcsen kamatoztathatja.
Ámen.

Lukáts Márta: Virágok imája
Kiadta: AGAPÉ 1993, Szeged
Lukáts Márta

AZ ÁRVÁCSKA IMÁJA
Istenem, gyönge,
erőtlen száramon
Előtted meghajtom fejem,
s elsuttogom belső bánatom.
Látod, itt élek szerényen,
a nyomorúság földjén,
sokszor ellep a sötétség,
felhők tornyosulnak fölöttem,
vigasztalanság van köröttem
és minden olyan reménytelen.
Vágyam sem virulhat ki másban,
mint ebben az illattalan,
egyszerű, bársonyos kis virágban.
De lám, harmatcseppet látok,
s hirtelen felragyog benne a szemed,
Teremtőm, nagy Isten!
Fényes, ragyogó tekinteted,
belőlem minden homályt eltüntet.
Megújuló érzéssel hódolok,
sok ajándékodra, kegyelmedre,
irgalmadra gondolok.
Vigyázz rám, maradj velem,
hogy Neked éljek
szűnös szüntelen.
Ámen.Lukáts Márta

A PÁSZTORTÁSKA IMÁJA


Keresztes virágú vagyok,
és apró fehéren
vigaszul állok útszélen, sírszélen,
a leomló viskók falát
takargatom egész nyáron át.
Némán viselem,
hogy a másik szebb,
hogy talaja puhább,
rendezettebb.
Nem panaszolom föl,
hogy előttem a tér kopár,
hogy körülöttem
egyhangú az élet és sivár.
Örülök a kicsiny táskáknak,
melyekben nagy értéket hordozok:
belső, vérző sebeket gyógyítok.
Igen, én a megsebzettekért élek,
akiket az élet göröngyös,
kietlen pusztasága tikkaszt,
a viharos orkánok,
a rideg éjek sorsukba tépnek.
Tedd, hogy táskáim sohase álljanak
üresen, hogy adni s vigasztalni
tudjak szünös-szüntelen.
Ámen.Gellért páter

A LÁZONGÓ KULCS TÉPELŐDŐ IMÁJA


Mondd, Uram!
Mi szükség van egyáltalán rám? Miért kell kulcsként leélnem az életem?
Miért működnek még mindig zárak, ha egyszer már végleg megnyílt a paradicsom kapuja?
Miért vannak zárt ajtók, lekódolt páncélszekrények, börtönök, kerítések, falak - hát nem azért jöttél, hogy ledönts minden válaszfalat?!
Minek kell egyáltalán kulcs, ha egyszer amit Te kinyitsz, azt már soha senki be nem zárhatja - és amit Te bezársz, azt senki ki nem nyithatja? Miért kell itt a földön egyáltalán zárakkal bíbelődni - ha úgyis Nálad van a halálnak és az alvilágnak a kulcsa?
Miért kopogsz az emberek ajtaján, ha magadtól is benyithatsz?
És miért nincs eleve is nyitva? És miért mész tovább, ha valaki nem rögtön nyit Neked ajtót? - mert mondjuk nem találja a kulcsot, pedig keresi?
És miért kell zörgetniük az embereknek, - miért nem adsz kulcsot a kezükbe, vagy fogadod őket nyitott ajtókkal? Aki pedig zörög, miért nem engeded be? Csak azért, mert későn jött? Hát hiába van a kulcs a zárban?
Vagy miért nem adtál lámpájuk mellé rögtön kulcsot is a kezükbe?
És hát végül is Te késtél, nem?
Vagy szerinted is veszélyes az emberek kezébe kulcsot adni - mondjuk a tudás kulcsát - mert nemcsak magukat zárják ki vele a mennyek országából, hanem az odaigyekvőket is?
Akkor miért adtad mégis emberi kézbe a mennyek országának kulcsait? Csak azért, hogy a pokol hatalma még hevesebben tomboljon itt a földön? Annak ellenére, hogy a Sátánt már rég bezárták - vagy neki is van kulcsa, amivel kijöhet?
És miért nem láthatja mindenki kulcs nélkül is nyitva az eget?
Csak azért, mert itt a földön nem találja a belső szobájába vezető ajtó kulcsát?
Tulajdonképpen minek kell kulccsal bezárni ott belülről az ajtót? Hogy más be ne jöjjön? Vagy, hogy Te ki ne menjél?
Téged egyébként hiába zárnak be, vagy ki - akár félelemből is: Neked aztán végképp nem kell kulcs - Te a falakon keresztül is tudsz közlekedni. Meg aztán egyetlen intésedre - kulcs nélkül is - maguktól megnyílnak az ajtók.
Hát mondd meg - minek kellenek a kulcsok?
Egyetlen szavad többet ér a világ valamennyi kulcsánál - mert kétélű kard módjára mélyebbre hatol és többet feltár mint megannyi kulccsal kinyitott ajtó.
Ha a mennyei világ kapuit úgysem zárják be soha, akkor nekünk itt a földön miért kell ennek az ellenkezőjét élnünk?
Mondd, Uram!
Mi értelme van az életemnek?
Miért bíztál rám olyan szolgálatot, amely végül is ellenedre van?
Én nem akarok ellened élni!
Segíts nekem!
Könyörülj rajtam!
Mentsd meg a lelkem!
... Óh, én Uram, Istenem, köszönöm, hogy kulcs lehetek a föld és a menny között!
Ámen.
Megfeszített Jézus, köszönöm neked,
hogy emberi lénnyé lettél.
Szeretni akarlak.
Kell, hogy szeresselek.

Uram, megfeszített Jézus, Te és én egyek vagyunk.A keresztfa előtt

Jézus így szólt:
Népem, én tenmagad vagyok.
Én a te gyönyörűséged vagyok.
Én a te jóságod vagyok.
Az vagyok, amit az ellen teszel, amit szeretned kellene.
Az vagyok, amitől félsz. legmélyebb, legjobb és legmeztelenebb éned.
A rossz voltod főleg abból áll, amit a jóság ellen teszel, magad és mások jósága ellen - és ez valóban rossz.
Félsz a jótól.
Félsz tőlem.
Megölöd azt, amit szeretned kellene.
Gyűlölöd azt és félsz attól, ami át tudna formálni és át is formál.
Én vagyok a megfeszített Jézus.
Én tenmagad vagyok.

Mi így válaszolunk Jézusnak:
Uram, megfeszített Jézus, Te vagy az életem.
És Te vagy a halálom is.
Te vagy a gyönyörűségem.
Te vagy a lehetőségem.
Te vagy a teljes énem.
Te vagy minden, amit szeretnék, és Te vagy minden, amitől félek.
Te vagy minden, amire vágyom és Te vagy minden amit tagadok.
Te vagy a gyalázatosan magára hagyott és semmibe vett lelkem.
Uram, Jézus, a szereteted az, amitől a legjobban félek.
Nem vagyok képes megengedni, hogy bárki a "semmiért" szeressen.
Értékes akarok lenni.
Ha érdemtelenül kerülök bensőséges helyzetbe veled vagy bárkivel, az megijeszt.
Most már látom, hogy Te benne élsz, és én Te benned élek. Meghívsz, hogy kilépjek az illúzió és az erőszak örökös körforgásából.
Te vagy a megfeszített Jézus az én megmentőm.
Tökéletes és türelmes szereteteddel azt vákasztottad, hogy velem egységre lépsz. Nem próbálom elhitetni, hogy megértem. Csak annyit tehetek, hogy befogadlak, bízom benned és köszönöm neked örökké.
A lakóhelyed vagyok.
Te választottad, hogy velem leszel, sokkal inkább, mint amennyire én valaha is választottalak téged.
Nagyon bánom ezt.
Köszönöm neked, Uram Jézus, hogy emberi lény lettél, hogy nekem ne keljen úgy tennem, mintha Isten lennék, és ne keljen próbálkoznom, hogy Istenné legyek.
Köszönöm, Uram, Jézus, hogy végessé és korlátozottá tetted magad, és így nem kell úgy tennem, mintha határtalan és végtelen lennék.
Köszönöm neked megfeszített Isten, hogy halandóvá lettél, így nem kell azon erőlködnöm, hogy halhatatlanná tegyem magam.
Köszönöm neked Uram, Jézus, hogy alávalóvá tetted magad, így nem kell úgy tennem, mintha kiválóbb lennék bárkinél.
Köszönöm, hogy a város falain kívül feszítettek meg, hogy kizártak, kitaszítottak, mint a bűnösöket, így találkozhatok veled ott, ahol magam érzem a szentség falain kívül.
Köszönöm neked, hogy gyengévé lettél, így nem kell erősnek lennem.
Köszönöm, hogy önként vállaltad, hogy tökéletlennek és különösnek tekintsenek, így nekem nem kell tökéletesnek és normálisnak lennem.
Köszönöm, Uram, Jézus, hogy önként vállaltad az elutasítást, így nekem nem kell minden erőmet összeszedve próbálkoznom, hogy elfogadható és szerethető legyek.
Köszönöm, hogy hagytad, hogy kudarcnak tekintsenek, így nem kell az életemet arra vesztegetnem, hogy megpróbáljak úgy tenni, mintha sikeres lennék.
Köszönöm, hogy hibáztál a vallás és az állam szabályai szerint, így nekem nem kell alkalmazkodóvá lennem sehol.
Köszönöm, hogy minden módon szegénnyé tetted magad, így nekem nem kell gazdaggá válnom semmilyen értelemben.
Köszönöm, neked Uram, Jézus, hogy mindazzá váltál, amit az emberiség megvet, és amitől fél és így elfogadhatom magam, és másokat is tebenned.
Így benned szerethetem azt a részemet, amit a legjobban gyűlölök.
Ámen.
Richard Rohr: Reménység a sötétben c. könyv 73. oldalAzt mondják, hogy néha - néha
morcos, vad vagyok.
Igen, néha bántanak
kicsik és nagyok.
Ilyenkor az arcom, mint a
hervadó virág,
S mintha felleg ülne rajta,
borús a világ.Taníts meg engem mosolyogni
édes Istenem!
Ne legyek se bánatos, se
önző, szívtelen!
Vegyem észre mennyi jó van,
és mennyi szeretet!
És ha Te velem vagy, mindig
boldog lehetek!
Ámen.Szent István király imája:

A mélységből kiáltok Hozzád, hallgass meg Uram!

Taníts meg, hogyan kell könnyezni a meg nem érdemelt örömben,
s hogyan kell örülni a megérdemelt könnyben.

Adj erőt, hogy kevélységem csillogását elhomályosítsam,
s az alázatosság színtelenségét okosan csillogtassam.

Taníts meg, hogyan kell a gyengékhez lehajolni,
s hogyan kell féktelen erővel egyenesen állni.

Adj erőt, hogy fölényesen legyőzzem a testet,
s alázatosan megadjam magam a léleknek.

Taníts szelíd szóra, ha bántások érnek,
s hideg mosolyra, ha jogtalan dicsérnek.

Adj erőt napközben, hogy el ne fáradjak,
s fáradságot este, hogy rögtön elaludjak.

Taníts meg lendülni, ha Rád találtam,
s hirtelen megállni, ha utat hibáztam.

Ne add meg mindig, amit nagyon kérek.

Taníts bátor lenni, mikor agyon félek.

Engedd a világot megvetve szeretni,
csak magadat ne hagyd soha elfeledni.

Ez a kívánságom, ez maradjon végleg,
de ha másként szólnék, nagyon szépen kérlek,
ne neheztelj rám, ne fordítsd el orcád,
hiszen a mélységből kiáltok fel Hozzád.
Ámen.


Szent Ágoston
ARCOD KERESEM

Uram, Istenem, egyetlen reményem!
Hallgass meg engem,
nehogy megfáradva ne akarjalak keresni téged;
add, hogy mindig égő nyugtalansággal keressem Arcodat!
Te adj erőt keresésedhez, aki megadtad, hogy
megtaláljalak téged, és reményt adtál,
hogy egyre jobban megtaláljalak.
Előtted van erőm és erőtlenségem: őrizd meg
erőm és gyógyítsd meg gyengeségemet!
Előtted tudásom és tudatlanságom;
ahol ajtót nyitottál, engedj belépnem;
ahol bezártad az ajtót , nyisd meg zörgetésemre!
Emlékezzem rád, ismerjelek meg és szeresselek téged!
Növeld bennem ezt a hármat, mígnem teljesen
újjáalakítasz engem...
Szabadíts meg, Istenem, a bőbeszédűségtől,
amely miatt lelkem mélyén szenvedek;
lelkem nyomorúság tekinteted előtt, de irgalmasságodba
menekül.
Mert gondolkodásom akkor sem csitul el,
amikor szám hallgat...
Számos gondolatom támad: tudod, emberi gondolatok,
mivel hiábavalók...
Add, hogy ne egyezzek bele e gondolatokba...
és ne merüljek beléjük, mint valami álomba...
Amikor eljutunk hozzád, megszűnnek ezek a szavak,
amelyeket szaporítunk, anélkül, hogy elérnénk téged:
akkor majd egyedül te maradsz minden mindenben:
akkor majd vég nélkül ismételünk, együtt dicsőítve téged,
és benned egyek leszünk...

/Szabó Ferenc fordítása/
I S T E N S Z A V A
Tőlünk függ, igenis mitőlünk,
hogy Isten Fiának szavát
nemzedékről nemzedékre meghallgassák
és azok veszendőbe ne menjenek.
Igen, tőlünk. . .
akik semmik, és senkik sem vagyunk,
tőlünk, akik a semmiből jöttek módjára
mást sem teszünk, mint hogy néhány évet eltöltünk itt.
Igen tőlünk függ, tünékeny teremtményektől,
akik egy napon megszűnünk itt lenni
s annál egy nappal sem maradhatunk tovább,
akik szegény utasok vagyunk, béresek módjára dolgozunk.
Igen, mitőlünk, esendőktől függ,
vajon az Örök Szó visszhangra talál-e vagy sem.

Charles Péguy


Ima a Gyermekeinkért, Unokáinkért & fiataljainkért!


Szent Imre herceg

A magyar ifjúság legfőbb égi közbenjárója Szent Imre herceg. Érzelgős mondatnak tűnik, nehezen tudjuk elképzelni, hogy hogyan tud közbenjárni Szent Imre például a Sziget Fesztiválon részt vevő fiatalokért. Ha ma élne, lehet, hogy meglátogatná őket.

Mert a közbenjárás nem azt jelenti, hogy helyettünk old meg dolgokat, hanem azt, hogy ráébreszti szívünket, hogyan kell megoldani mai problémákat. Szent Imre korában sem volt könnyebb a világ, nem azért lett szent, mert mindenki szent lett volna. Ez a liliomos ábrázolás egy kicsit negédesnek tűnik, pedig kemény igazságot hordoz.

Tudjuk, hogy a liliom milyen talajból nő ki. De hogy kinek az élete mikor fordul liliomba, azt nem látjuk, mert a lélek mélyén történik. Ma a talajt látjuk, a liliomot nem. Egy fiatal, aki kitombolja magát, mennyország-kereső programokba belebódul, annak is eljön a másnap, s lehet, hogy liliomot termő fohásszal kiált az Úr felé.

S eljön neki a harmadnap is, az pedig eljött Jézusnak is. Szent Imre, könyörögj értünk, hogy ne ítélkezzünk a mai fiatalok fölött, s adjunk nekik szeretetet, hogy legyen mit továbbadniuk!

Sánta János atya

Ha szeretnéd, hogy a te imád is felkerüljön ide, küld el nekünk itt!

E-mail cím:

Üzenet:

Elfogadom az adatvédelmi nyilatkozatot


Honlapkészítés