Szeretettel köszöntünk a GAMMA GT Szenvedélybetegek Mélykúti Önsegítő Csoportjának honlapján

ÉLETEMMEL - ÉLETEDÉRT!
Adatvédelmi nyilatkozat
Bemutatkozás
Elérhetőség
Imformációk, hírek
Lelki napok
Támogatóink
Társszervezetek, kapcsolatok
Igyunk-e az egészségünkre?
Az alkoholbeteg útja
Mindennapi rombolás
Kiút a mélységből
Társult betegségek
Fiatalok és az alkohol
Nők és férfiak
Függőség
"Társfüggők"
Galéria
Kreatív Műhely
Keresztút
Tanuságtételek
Gondolatok
Imák
Gondolatébresztő
Nekünk írták
Újabb imák
Alkohol teszt
Rózsafűzér


Szeretném kérdezni,hogy az az ember aki gyógyszer /rivotil/és alkohol hatása alatt van és nem tud dönteni a sorsáról,de nagyon segítségre szorulna abban az esetben,ha nem akar Ön szántából segítséget kérni! Mi a teendő? Egyszerűen végig kell nézni Nekem mint élettársának,hogy meghal? Kérem,ha tudnak segíteni válaszukkal akkor írjanak! Köszönöm!
2015.05.11.
Szeretettel köszöntjük a Gamma Gt Szenvedélybetegek Önsegítő csoportját 15. születésnapja alkalmából. Továbbra is Isten áldása kísérje utatokat a helyesen megválasztott úton! "Aki Isten kegyelmét meg akarja őrizni, legyen hálás, ha kegyelmet kap, és béketűrő, ha az tőle eltávozik."

Kempis Tamás

Szeretettel: Katolikus Karitász Mélykúti csoportja

Mélykút, 2013. május 14.-én.


Hadd teremjen a jó! Lajos Atya tanácsai

Kis Miklósné

2012. 11.09.

"Istent nem tetteink nagysága érdekli, hanem az a szeretet, amely e tetteket irányította."
Lisieux-i Szent Teréz

Hálásan köszönjük a 20 éves ünnepi karitász gyűlésünk alkalmából az előzékeny és figyelmes felszolgálást és kiszolgálást! Még most is féltőn óvjuk és vigyázzuk csoportotokat, hiszen úgy tűnt, hogy már ezt a kegyelmet nem érjük meg soha, hogy létre jöjjön. Íme a csoda! - már 14. éve önállóan működik. Isten bőséges áldása kísérjen benneteket óvjon és vigyázzon rátok! Köszönjük a meglepetést és felajánlást! Jól esett!

Szeretettel:

Katolikus Karitász Mélykúti csoportja


Mélykút, 2012. február 12.-én.
2011-10-06 10:48

b.b.agica48@freemail.hu

145.236.108.126 Szia! Tavaly voltunk nálatok azon a lelki napon 2 mentünk a férjemmel Svadkertről. Még alszunk rá egyet és fogok szólni telefonon hogy megyünk -e.

Mélykúti mise


Medgyesi József atya verse

Cinkéket ringató tuja és akáclombok
Borítják árnyékba a vén templomdombot
Öreg, mohos kövek támasztják oldalát.
Így könnyen hordozza sárgálló templomát.

Szökőkutas parkban rózsák hajladoznak
Lépcsők futnak onnan föl a templomdombnak
Huszonnyolc garádics, - Jákob lajtorjája,
Koptatja jó népünk, jön Isten házába.

Hajladozó ágról víg madárdal csordul:
Májusi vasárnap harang szava kondul.
Dalol a kis dalos, hogy Istent dicsérje,
A harang meg hívja a népet misére.

A vén dombon állok és nézem a falut,
A sok kicsi házat, a sok nyíló kaput …
Indul asszony, ember, vezeti gyermekét,
Szereti az Istent, megüli ünnepét.

Elsők az öregek, - feketében járnak, -
Ők jókor indulnak, néha meg-megállnak
Főként a lépcsőkön, egyet szusszantanak,
„Jézus segélj!” – mondják, s újra megindulnak.

A középkorúak szép tempósan lépnek
Náluk nincs híja az erő-egészségnek.
A fiatalok meg: - mind megannyi virág! –
Mosolyogva jönnek, hisz: övék a világ!

A gyerekek Jézus legkedveltebb népe;
Általuk lesz teljes a színpompa képe.
Testük, mint a pille, mintha szárnyuk volna:
Kettőzik a lépcsőt, úgy érnek templomba.

A templom kapuja szélesre kitárva:
Mélykúti jó népét Szent Joakim várja
Jönnek is sorjában fiatalok, vének …
Megtelik a templom, fölcsendül az ének.

Tiszta, szép a templom, mintha mennyben volnál.
Köröskörül a nép, - középen az oltár.
A kék és zöld falon őrt állnak a szentek;
Ők a példaképek, ők már mennybe mentek.

Fölbúg az orgona, csilingel a csengő,
Égig ér az ének, ezer ajkon zengő.
Aztán néma csend lesz, pap lép a szószékre,
A nép meg feszülten figyel az igére.

Jézus szavát hallja papjának ajakán,
Jézus tekintetét érzi itt most magán.
Szemek nedvesednek, arcok kipirulnak,
Bűnösök őszinte bánatra indulnak.

„Hiszek egy Istenben!” – folytatják a misét,
Istenhez emeli mindenki a szívét.
Hajlott fejek fölött fehér ostya lebeg:
Ez már Krisztus teste, a szív beleremeg.

Csengő szól: áldozás. Vágy ül az arcokon:
„Bár méltatlan vagyok, - jöjj hozzám, Jézusom!”
És amint távoznak az Úr asztalától,
A gyenge erős lesz, a félénk meg bátor.

Mise végeztével, mint megáradt folyam,
Úgy hömpölyög a nép. Minden arc olyan,
Mint kisimult öröm. Csillognak a szemek,
Amíg békén, csendesen – hazafelé mennek.

Szeretettel
2011. 07. 15."A virág az egyetlen kép a földön, amiben a lélek önmagára ismer."
Hamvas Béla

D. M.

2011. 07. 12.

Régi magyar áldás


Áldott legyen a szív, mely hordozott,
És áldott legyen a kéz, mely felnevelt.
Legyen áldott eddigi utad,
És áldott legyen egész életed.

Legyen áldott benned a Fény,
Hogy másoknak is fénye lehess.
Legyen áldott a Nap sugara,
És melegítse fel szívedet,

Hogy lehess meleget adó forrás
A szeretetedre szomjasoknak,
És legyen áldott támasz karod
A segítségre szorulóknak.

Legyen áldott gyógyír szavad,
Minden hozzád fordulónak,
Legyen áldást hozó kezed
Azoknak, kik érte nyúlnak.

Áldott legyen a mosolyod,
Légy vigasz a szenvedőknek.
Légy te áldott találkozás
Minden téged keresőnek.

Legyen áldott immár
Minden hibád, bűnöd, vétked.
Hiszen aki megbocsátja,
Végtelenül szeret téged.

Őrizzen hát ez az áldás,
Fájdalmadban, szenvedésben.
Örömödben, bánatodban,
Bűnök közti kísértésben.

Őrizze meg tisztaságod,
Őrizze meg kedvességed.
Őrizzen meg önmagadnak,
És a téged szeretőknek.


Ezzel az áldással szeretettel köszöntjük a GAMMA GT Szenvedélybetegek Önsegítő csoportját a 13. születésnapja alkalmából. A csoport a Jóisten különös kegyelméből alakult, 1998 május 14.-én.
További kitartást, "száraz napokat", melyekhez sok erőt kívánunk!
Isten bőséges áldása legyen rajtatok és kísérjen minden napjaitokban!

Szeretettel: Katolikus Karitász Mélykúti Csoportja.

Mélykút. 2011. május 12.


Honlapkészítés