Szeretettel köszöntünk a GAMMA GT Szenvedélybetegek Mélykúti Önsegítő Csoportjának honlapján

ÉLETEMMEL - ÉLETEDÉRT!
Adatvédelmi nyilatkozat
Bemutatkozás
Elérhetőség
Imformációk, hírek
Lelki napok
Támogatóink
Társszervezetek, kapcsolatok
Igyunk-e az egészségünkre?
Az alkoholbeteg útja
Mindennapi rombolás
Kiút a mélységből
Társult betegségek
Fiatalok és az alkohol
Nők és férfiak
Függőség
"Társfüggők"
Galéria
Kreatív Műhely
Keresztút
Tanuságtételek
Gondolatok
Imák
Gondolatébresztő
Nekünk írták
Újabb imák
Alkohol teszt
RózsafűzérA HÁLAADÁS IMÁJA

Mindenért, amit adtál,
hálát adok Neked Istenem!
Mindenért, amit elvettél,
hálát adok Neked Istenem!

Mindenért, amit segítségeddel megtehettem,
hálát adok Neked Istenem!
Mindenért, amit megakadályoztál,
hálát adok Neked Istenem!

Minden örömért, amivel boldoggá tettél,
hálát adok Neked Istenem!
Minden szenvedésért, amivel formáltál,
hálát adok Neked Istenem!

Minden békés óráért, amivel széppé tetted életem,
hálát adok Neked Istenem!
Minden problémáért, amitől megszabadítottál,
hálát adok Neked Istenem!

Minden jó tulajdonságomért, amivel szolgálhattalak,
hálát adok Neked Istenem!
Minden gyengeségemért, amivel alázatra tanítottál,
hálát adok Neked Istenem!

Minden erényért, amit nekem ajándékoztál,
hálát adok Neked Istenem!
Minden bocsánatért, amiből irgalmadat megismerhettem,
hálát adok Neked Istenem!

Minden szép emberi kapcsolatért, amivel gazdagítottál,
hálát adok Neked Istenem!
Minden emberért, akit tőlem elszakítottál,
hála legyen Neked Istenem!

A halálom időpontjáért, amit nekem választottál,
hálát adok Neked Istenem!
A helyért, amelyet nekem országodban készítettél,
hálát adok Neked Istenem!
Ámen.


CIRENEI SIMON IMÁJA

Krisztusom!
Nem így terveztem a jövőmet.
Nem akartam veled találkozni.
Nem akartam tudni, hogy ki vagy, hogy miért gyaláznak és vernek téged.
Mégis feléd sodródtam, és egyszer csak azon kaptam magam, hogy az ostorcsapásokból nekem is jut, kereszted súlya pedig a vállamra nehezedik.
El akartam onnan menni, hisz semmi keresnivalóm nem volt ott.
Rád néztem, és mintha egy világ nyílt volna meg előttem!
Megláttam keresztedben az emberiség bűnét.
A saját bűnömet is!
Felismertem, hogy szenvedésedet értünk, a mi bűneinkért vállaltad, önként, szeretetből!
Most már vágyom arra, hogy melletted lehessek, hogy én is hordozhassam keresztedet, ami az enyém is!
Köszönöm, Uram, hogy az élet forgatagában akaratom ellenére mégis magadhoz vezettél!
Köszönöm, hogy felismerhettem benned az Üdvözítő Istent!
Köszönöm, hogy e találkozás által megváltoztattad az életemet!
Királyom, erősítsd meg lábamat, acélozd meg akaratomat, hogy méltó társad lehessek az úton!
Ámen.
AZ ÉN MIATYÁNKOM
Mikor a szíved már csordultig tele,
Mikor nem csönget rád, soha senkise,
Mikor sötét felhő borul életedre,
Mikor kiket szeretsz, nem jutsz az eszükbe;
Ó, "Lélek, ne csüggedj! Ne pusztulj bele!
Nézz fel a magasba, - remény teljesen,
S fohászkodj. Miatyánk, Ki vagy a mennyekben.

Mikor a magányod ijesztőn rádszakad,
Mikor kérdésedre választ a csend nem ad,
Mikor körülvesz a durva szók özöne,
Átkozódik a "Rossz", - erre van Istene!...
Ó, "Lélek", ne csüggedj! Ne roppanj bele!
Nézz fel a magasba, és hittel rebegd.
Uram! Szenteltessék meg a Te neved!

Mikor mindenfelől forrong a "nagyvilág",
Mikor elnyomásban szenved az Igazság,
Mikor felszabadul a Pokol a Földre,
Népek homlokára Kain bélyege van sütve;
Ó, "Lélek", ne csüggedj! Ne törjél bele!
Nézz fel a magasba, hol örök fény ragyog,
S kérd: Uram! Jöjjön el a Te országod!

Mikor beléd sajdul a rideg valóság,
Mikor életednek nem látod a hasznát,
Mikor magad kínlódsz, láztól meggyötörve,
Hisz bajban nincs barát, ki veled törődne...!
Ó, "Lélek" ne csüggedj! Ne keseredj bele!
Néz fel a magasba, - hajtsd meg homlokod,
S mondd: Uram! Legyen meg a Te akaratod!

Mikor a "kisember" fillérekben számol,
Mikor a drágaság az idegekben táncol,
Mikor a "gazdagság" milliót költ, hogy éljen,
És millió szegény a "nincstől" hal éhen,...
Ó, "Lélek", ne csüggedj! Ne roskadj bele!
Nézz fel a magasba, - tedd össze két kezed,
S kérd! Uram! Add meg a napi kenyerünket!

Mikor életedbe lassan belefáradsz,
Mikor hited gyöngül, - sőt, - ellene támadsz,
Mikor, hogy imádkozz, nincs kedved, sem erőd,
Minden lázad benned, hogy - tagadd meg "Őt!"...
Ó, "Lélek", ne csüggedj! - Ne egyezz bele!!!
Nézz fel a magasba, s hívd Istenedet:
Uram! - segíts! - s bocsásd meg vétkeimet!

Mikor hittél abban, hogy téged megbecsülnek,
Munkád elismerik, lakást is szereznek,
Mikor verítékig hajszoltad magadat,
S később rádöbbentél, hogy csak kihasználtak,...!
Ó, "Lélek", ne csüggedj! Ne ess kétségbe!
Nézz fel a magasba, sírd el Teremtődnek:
Uram! - Megbocsátok, az ellenem vétőknek...

Mikor a "nagyhatalmak", a békét tárgyalják,
Mikor BÉKE sehol! - Csak egymást gyilkolják!...
Mikor a népeket a vesztükbe hajtják,
S kérded; Miért tűröd ezt?! Istenem! MIATYÁNK!
Ó, "Lélek", ne csüggedj! Ne pusztulj bele!
Nézz fel a magasba, s könyörögve szólj.
Lelkünket kikérte a "Rossz", támad, tombol!...
Uram! Ments meg a kísértéstől! ments meg a Gonosztól!!
Ámen.

UTÓHANG

S akkor szólt a Mester, kemény szeliden.
Távozz, Sátán! SZŰNJ, vihar! - Béke, csend legyen!
Miért féltek ti, kicsinyhitűek?...
Bízzatok! Hiszen Én megígértem nektek,
Pokoli hatalmak rajtatok erőt nem vesznek!...
Hűséges kis nyájam, Én pásztorotok vagyok,
S a végső időkig, - veletek maradok!!!

Ámen.
Antoine de Saint-Exupéry: Fohász


Uram, nem csodákért és látomásokért fohászkodom, csak
erőt kérek a hétköznapokhoz.Taníts meg a kis lépések művészetére!
Tégy leleményessé és ötletessé, hogy a napok sokféleségében és
forgatagában idejében rögzítsem a számomra fontos felismeréseket és
tapasztalatokat!
Segíts engem a helyes időbeosztásban!

Ajándékozz biztos érzéket a dolgok fontossági sorrendjében, elsőrangú
vagy csak másodrangú fontosságának megítéléséhez!
Erőt kérek a fegyelmezettséghez és mértéktartáshoz, hogy ne csak
átfussak az életen, de értelmesen osszam be napjaimat, észleljem
a váratlan örömöket és magaslatokat!

Őrizz meg attól a naiv hittől, hogy az életben mindennek simán kell
mennie!
Ajándékozz meg azzal a józan felismeréssel, hogy a nehézségek,
kudarcok, sikertelenségek, visszaesések az élet magától adódó
ráadásai, amelyek révén növekedünk és érlelődünk!

Küldd el hozzám a kellő pillanatban azt, akinek van elegendő bátorsága és
szeretete az igazság kimondásához!
Az igazságot az ember nem magának mondja meg, azt mások
mondják meg nekünk.

Tudom, hogy sok probléma éppen úgy oldódik meg, hogy nem teszünk semmit.
Kérlek, segíts, hogy tudjak várni!
Te tudod, hogy milyen nagy szükségünk van a bátorságra.

Add, hogy az élet legszebb, legnehezebb, legkockázatosabb
és legtörékenyebb ajándékára méltók lehessünk!

Ajándékozz elegendő fantáziát ahhoz, hogy a kellő pillanatban és
a megfelelő helyen - szavakkal vagy szavak nélkül - egy kis jóságot
közvetíthessek!

Őrizz meg az élet elszalasztásának félelmétől!
Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt, amire szükségem van!
Taníts meg a kis lépések művészetére!
Ámen.mi az imádság?
Ősi Magyar Miatyánk!
( Urunk születése után 400-500 körül)


URUNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED,
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDEN NAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET, MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT, S
LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE


A kutya imája


Ó Uram, minden teremtménynek parancsolója, tedd, hogy az ember, a gazdám, éppen olyan hű legyen hasonmásaihoz, mint amilyen hűséges vagyok én hozzá.
Adj neki családja és barátai iránt ugyanolyan szeretetet, mint ahogyan én szeretem őt.
Legyen ő olyan féltő és becsületes őre azoknak az adományoknak, melyeket Te reá bíztál, mint ahogyan én őrzöm az övéit.
Uram, hogy úgy áradjon a mosoly az ajkáról, mint amilyen könnyen én csóválom a farkam az öröm jeléül.
Hogy ugyanolyan gyorsasággal, ahogyan én hálásan megnyalom a kezét, mutassa ki hálaérzetét a hozzátartozói iránt.
Add neki Uram az én türelmemet, azt a türelmet, mely panasz nélkül tudja remélni az ő visszatértét.
Add neki az én bátorságomat és önfeláldozó készségemet, még ha ez minden kényelem elhagyását, vagy akár az életet is követelné.
Őrizd meg őt Uram, az én szívem fiatalságában és az én gondolataim derűlátásában.
Ó Uram, mindeneknek kormányzója, add, hogy ő mindig EMBER tudjon lenni, mint ahogyan én KUTYA maradok egész életemben.
Spanyol újságból fordítva

Ha van egy jó imád küld el nekünk!

E-mail cím:

Üzenet:

Elfogadom az adatvédelmi nyilatkozatot


Honlapkészítés